Osnovni cilj ovog predmeta je upoznati studente s temeljnim zakonitostima ekonomije što je nužan preduvjet za cjelovito razumijevanje ostalih kolegija koji se slušaju na studiju. Po uspješno usvojenom znanju studenti trebaju biti u mogućnosti prepoznati zakonitosti i procese koji vladaju u gospodarskom okruženju. Ovaj kolegij studente treba upoznati s temeljnim zakonitostima ponude i potražnje te teorija koje ih objašnjavaju. Student će steći opća teorijska znanja iz područja ekonomskih znanosti te će ih moći implementirati na specifičnosti turizma i ugostiteljstva. Po položenom kolegiju student će razumijeti zakonitosti ponude i potražnje te njihovog utjecaja na određivanje cijena na tržištu. Od komplementarnih vještina student će steći sposobnost samostalnog  rada kao i rada u timovima.