Cilj predmeta je upoznati s ključnim teorijskim spoznajama iz područja strategijskog marketinga te objasniti nužnost sustavne praktične primjene za razvijanje i oblikovanje odgovarajućih marketinških strategija za postizanje dugoročno održivih konkurentskih prednosti poduzeća na tržištu.