Cilj predmeta je upoznati studente sa ulogom i značajem marketinga kao poslovne koncepcije u suvremenom tržišnom gospodarstvu. Studenti će biti upoznati sa cjelovitim sustavom marketinškog menadžmenta kao pretpostavkom za donošenje relevantnih poslovnih odluka.

Ishodi učenja:

1. Objasniti pojam i koncept marketinga, važnost marketinških aktivnosti u suvremenom poslovanju poduzeća te proces poslovnog odlučivanja u marketingu

2. Objasniti proces istraživanja tržišta, osnovne elemente marketinškog okruženja te segmentaciju tržišta i izbor ciljnog tržišta

3. Identificirati osnovna obilježja i čimbenike ponašanja potrošača

4. Definirati politiku proizvoda i cijena kao osnovne elemente marketinškog miksa

5. Objasniti kanale distribucije i oblike promocije kao osnovne elemente marketinškog miksa

6. Izraditi marketinški plan na temelju poznavanja okruženja i rezultata istraživanja tržišta

Cilj kolegija je upoznati studente s ulogom i značajem marketinga kao poslovne koncepcije u suvremenom tržišnom gospodarstvu. Studenti će biti upoznati s cjelovitim sustavom marketing menadžmenta kao pretpostavkom za donošenje relevantnih poslovnih odluka.

Ishodi učenja:

1. Opisati pojam i koncept marketinga, važnost marketinških aktivnosti u suvremenom poslovanju poduzeća te proces poslovnog odlučivanja u marketingu.

2. Objasniti proces istraživanja tržišta, osnovne elemente marketinškog okruženja te segmentaciju tržišta i izbor ciljnog tržišta

3. Identificirati osnovna obilježja i čimbenike ponašanja potrošača

4. Definirati politiku proizvoda i cijena kao osnovne elemente marketinškog miksa

5. Objasniti kanale distribucije i oblike promocije kao osnovne elemente marketinškog miksa

6. Izraditi marketinški plan na temelju poznavanja okruženja i rezultata istraživanja tržišta