Programom kolegija student usvaja znanja i vještine nužno potrebne za razumijevanje financijskog poslovanja trgovačkog društva, za pravilno tumačenje stanja i tendencija u poslovanju iskazanim u standardnim financijskim izvještajima.

Studenti će steći opće i stručne kompetencije potrebne za razumijevanje financijskog stanja te načina financiranja poduzeća. Student će znati samostalno napraviti analizu financijskih izvještaja poduzeća te odlučivati o načinima financiranja poduzeća iz vlastitih i tuđih izvora. Također, student će razumjeti osnovne vrste javnih davanja te će moći definirati poreznu obvezu za poduzeće za osnovne porezne oblike.

Cilj predmeta je upoznati studente s pojmovima iz područja poslovnih financija nužno potrebnih za razumijevanje financijskog poslovanja trgovačkog društva, za pravilno tumačenje stanja i tendencija u poslovanju iskazanim u standardnim financijskim izvještajima.

Studenti će steći opće i stručne kompetencije potrebne za razumijevanje financijskog stanja te načina financiranja poduzeća. Student će znati samostalno napraviti analizu financijskih izvještaja poduzeća te odlučivati o načinima financiranja poduzeća iz vlastitih i tuđih izvora. Također, student će razumjeti osnovne vrste javnih davanja te će moći definirati poreznu obvezu za poduzeće za osnovne porezne oblike.