Po realizaciji kolegija Informacijski sustavi u strojarstvu student će biti sposoban:
1. Definirati osnovne vrste informacijskih sustava.
2. Prepoznati informacijske sustave u strojarstvu: proizvodne, logističke, poslovne.
3. Demonstrirati rješavanje konkretnih stručnih slučajeva korištenjem IS aplikacija.
4. Analizirati stanje IS-a primjenom dijagonalizacije P/K matrice poslovne tehnologije.
5. Predložiti poboljšanja informacijskog sustava primjenom IT tehnologija i IS aplikacija.
6. Voditi tim za izgradnju novog IS sustava te implementaciju IS aplikativnog rješenja.

Kolegij Matematika I izvodi se na stručnom studiju Strojarstva

Kolegij Matematika II izvodi se u 2. semestru na stručnom studiju Strojarstva.

Kolegij Vektorska analiza i numeričke metode izvodi se na specijalističkom diplomskom stručnom studiju STROJARSTVA.