Potrošačko ponašanje u turizmu. Faktori koji utječu na potrošačko ponašanje. Segmentacija turističkih tržišta. Pozicioniranje turističkog proizvoda. Politika proizvoda u turizmu i ugostiteljstvu. Razvoj i planiranje proizvoda. Dimenzije strategije proizvoda. Kanali distribucije u turizmu i ugostiteljstvu. Dimenzije distribucijskih strategija. Cijene turističko – ugostiteljskog proizvoda. Promocija u turizmu i ugostiteljstvu. Osnovni oblici promocije. Marketinške informacije i istraživanje u turizmu i ugostiteljstvu. Organizacija marketinga u turizmu i ugostiteljstvu. Marketinška kontrola.

Programom kolegija student usvaja znanja o ulozi i značaju marketinga kao poslovne koncepcije u suvremenom tržišnom gospodarstvu. Na toj osnovi usvaja i upoznaje cjelokupni sustav marketinškog menadžmenta kao jednu od pretpostavki za donošenje relevantnih poslovnih odluka.

Programom kolegija student usvaja znanja i vještine nužno potrebne za razumijevanje financijskog poslovanja trgovačkog društva, za pravilno tumačenje stanja i tendencija u poslovanju iskazanim u standardnim financijskim izvještajima. U tome su zastupljena znanja računovodstva, osnova ekonomije, poduzetništva i bankarstva.