Po realizaciji kolegija Informacijski sustavi student će biti sposoban:
1. Definirati osnovne vrste informacijskih sustava.
2. Prepoznati poslovne informacijske sustave financija, logistike i ljudskih potencijala.
3. Demonstrirati rješavanje konkretnih poslovnih slučajeva korištenjem PIS aplikacija.
4. Analizirati stanje PIS-a primjenom dijagonalizacije P/K matrice poslovne tehnologije.
5. Predložiti poboljšanja poslovnog sustava primjenom ICT tehnologija i PIS aplikacija.
6. Voditi tim za izgradnju PIS sustava / implementaciju PIS aplikacija.