opis lxykchjnvlkhjvlćskhdv

lćsjkhvčlsjkdvhćlskvjhćslv

lsjkdvhčlskdhv

Sažetak programa:  Uvod u kolegij, definicija osnovnih pojmova, povijesno-tehnološke etape razvoja računala, brojevni sustavi u računarstvu, osnovni digitalni sklopovi, razvoj i klasifikacija suvremenih računala i računalnih sustava, ustroj suvremenih osobnih računala, vrste vanjskih priključnih jedinica, osnove računalnih mreža, otvoreni računalni sustavi, vrste i podjela programske potpore, operacijski sustavi zasnovani na naredbenom retku (DOS, UNIX, Linux), operacijski sustavi zasnovani na grafičkom korisničkom sučelju (MS Windows, X-Windows, GNOM, KDE, Mac OS), uredski programski paketi (MS Office, OpenOffice, Libre Office), programska potpora za grafički dizajn i obradu fotografija (CorelDraw, Inkscape, Photoshop, GIMP), programska potpora za inženjersku grafiku (AutoCAD, CATIA, MS Visio), sažimanje podataka na digitalnim medijima, zaštita računala od štetnih utjecaja izvana, ustroj i primjena Interneta i e-pošte, ergonomska razmatranja komunikacije između čovjeka i računala.